Veiligheidscoördinator

Veiligheidscoördinator

Bij alle evenementen is veiligheid een zeer belangrijk onderwerp. Een veilige werkomgeving voor de medewerkers, veiligheid voor de bezoekers en veiligheid in de omgang met waardevolle goederen en geld. Veiligheid kent vele dimensies en raakvlakken.

Bij het organiseren van een (groot) evenement is het mogelijk om bij SecurityXpert Events & Services gebruik te maken van de expertise en ondersteuning van een ervaren veiligheidscoördinator. De Veiligheidscoördinator herkent de diverse aspecten van veiligheid binnen zijn organisatie en draagt zorg voor een zo optimaal mogelijke veiligheid voor de hele organisatie, de veiligheidscoördinator overlegt, begeleidt, adviseert, coördineert en evalueert het volledige evenement samen met u.

U kunt hierbij denken aan:

  • Ondersteuning bij het aanvragen van benodigde vergunningen
  • Opstellen van veiligheids- en verkeersplannen, plan van aanpak voor de inzet van beveiliging en ondersteuning bij het aanleveren van benodigde documenten die van toepassing zijn voor het organiseren van het evenement.
  • Contactpersoon voor hulpdiensten en overheden.
  • Gedurende het evenement is de veiligheidscoördinator aanspreekpunt en troubleshooter als het gaat om veiligheid,  en het vlekkeloos laten verlopen van het evenement
  • Opstellen van een gedetailleerde evaluatie van het evenement met mogelijke verbeterpunt voor toekomstige edities van het evenement.

Wilt u gebruik maken van een veiligheidscoordinator voor het organiseren van uw evenement neem dan contact met ons op.